Achter de Waddendijk

Tuin en atelier met beelden en leporello's | 600m²

We hebben een tuin van ca. 600 m² met een beeldhouwatelier vlak achter de Waddendijk. Vanaf 2002 tot aan 2017 hebben we elk jaar een hoek aangepakt. Daarbij laveerden we tussen enerzijds het creëren van luwte in verband met de wind en zoute lucht en anderzijds het in stand houden van ons uitzicht.

We hebben allerlei keien, die de vissers met hun sleepnetten van de zeebodem meenamen, verwerkt in een heuvel dwars door de tuin. Planten die aan de zuidzijde hiervan staan, zijn zo enigszins beschermd tegen striemende noordwester stormen. Gemetselde bakken met plek voor klimplanten bieden ook beschutting.

We tuinieren biologisch en gebruiken dus geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen. We maken onze eigen compost en bladaarde. Regenwater wordt opgevangen in twee regentonnen en we hebben onze eigen bron waarmee we de potplanten van water kunnen voorzien. Verder kopen we vaste planten en bollen bij biologische kwekers en koesteren zaailingen die spontaan opkomen. We zorgen voor planten en struiken waar insecten op afkomen, van het vroege voorjaar tot in het late najaar.

De inrichting van de tuin is zodanig dat hij aantrekkelijk is voor vogels. Hierbij werken we aan de hand van de 3 V’s: veiligheid, voedsel, voortplanting. Verschillende bomen en struiken bieden die veiligheid, evenals de begroeide schutting. Er hangen nestkastjes en we hebben takkenrillen, zodat er genoeg mogelijkheden zijn om te nestelen. De takkenrillen bieden ook plek aan egels en muizen. 

Achter de heuvel ligt een kleine vijver met een borrelkei, waar vogels kunnen drinken en badderen en waar kikkers en salamanders hun plek vinden.

In een tijd waarin de natuur steeds meer verschraalt, helpt het om van je tuin een plek te maken waar het goed toeven is voor vogels, insecten en zoogdieren. Op deze manier genieten wij extra van onze tuin, zowel om in te werken als om in te verblijven.

Kunst en natuur wisselen elkaar af. Verspreid door de tuin ziet u stenen en cementen beelden. In het atelier treft u houten beelden en letterkapwerk van Rein aan. Daarnaast kunt u er de leporello’s en kunstenaarsboeken van Annette bekijken.

Wij vragen €1,50 entree p.p. Als donatie voor de Vogelbescherming.

Adres: Gemeenelandsweg 92 in Oosterland, postcode 1779GC Den Oever.

Onze gezamenlijke website is www.beeldenvanreinveldboer.nl.

Deelname

Voor deelname zie de agenda.
Open van 11:00 tot 17:00
Entree: € 1,50 (donatie Vogelbescherming)

Annette Gaijaard en Rein Veldboer
Gemeenelandsweg 92
1779 GC Oosterland / Den Oever
0227-512517
e-mail

Deelname: 22 & 23 juni, 20 & 21 juli